Human Centered HR Beleid

We willen met de derde generatie aan het roer van ons familiebedrijf de toekomst zeker stellen. We willen daarvoor inzetten op een optimalisatie van onze productiestructuur, maar ook en vooral met dit project inzetten op de professionalisering van ons HR-beleid, met centraal daarin onze medewerkers. Op basis van een werkbaarheidsanalyse hebben we een aantal uitdagingen blootgelegd die te maken hebben met duurzame loopbanen. Via dit project willen we hier een antwoord op bieden. We willen de basis uitwerken voor een breed en toekomstgericht competentiebeleid, een sterk en een strategisch werving- en selectiebeleid uitwerken (gebaseerd op competenties), en groeigesprekken installeren voor onze medewerkers, als basis voor een correct en duidelijk evaluatiesysteem. Op die manier willen we onze medewerkers rust, stabiliteit en vertrouwen geven om hun en onze toekomst samen actief tegemoet te zien. 

Dit project wordt mede gefinancierd door de Europese Unie en Vlaanderen.