DEZEURE SECU-TOUCH bedieningen alle functies op 1 digitaal scherm

• SMART DRIVE voor kippers en dumpers met geïntegreerd weegsysteem


• SMART LOADER voor hooglossers en TurboCleaner, snelheid lossen regelbaar


• SMART SPREAD voor mestwagens met automatisch doseersysteem voor precieze spreiding


• SMART FLOW voor mengmesttanks met hectare teller
Ook standaard bediening LOAD SENSING blijft beschikbaar